Türkçe

SYNCGUIDE Çözüm Alanı

SYNCGUIDE, ürün verilerin ERP, CRM gibi farklı iş uygulamalarından veya Excel gibi gibi dosya temelli kaynaklardan alınarak merkezi olarak yönetilen bir veri deposudur. Ürün bilgilerinin var olduğu kaynağı ile entegre bir şekilde, her zaman güncel olması tek hedeftir.


Süreç yönetimi, kullanıcılar ve sistem arasında bağlantı kurarak, temel iş süreçlerinin otomatikleşmesini sağlar. Ürün veri özelliklerinin iş kurallarına uygunluğunu doğrulamak, tutarlı hale getirmek, sistem, kalite ve bütünlük kurallarına uymayan verileri tespit ederek, düzeltici eylemlerin uygulanmasını sağlar.


SYNCGUIDE, doğrulanmış ve onaylanmış verileri, çoklu kanal yapısına uygun ve gönderime hazır olarak tutar. Sistem, firma iş ortaklarının veri alma gereksinimlerine uygun olarak bilgilerin tasniflenmesi, iş ortağı iletişim altyapısına bu bilgilerin kontrollü olarak yayınlanması ve yayımlanan veriler üzerinden değişikliklerin yönetilmesine ortam sunar.

Copyright © 2015 - All right reserved. Designed by CMOS technologies & Laverna Poslovne Tehnologije

Scroll to Top