Türkçe

Slide background

Ürün bilgilerinizi iş ortaklarınıza Excel'de mi gönderiyorsunuz ?

Slide background

İş ortağınızdan gelen ürün bilgilerini kaynak sisteminizde nasıl eşleştiriyorsunuz ? Değişiklikleri analiz edebiliyor musunuz ?

Slide background

Ürün bilgilerinin veri kalitesini ölçümleyebiliyor musunuz ?

Slide background

Ürün bilgilerini iş ortaklarınız için ayrı, ayrı yönetmeniz gerekiyor mu ?

Slide background

Satış veya satın alma ekibiniz güncel ürün bilgisinden nasıl haberdar oluyor ?

Slide background

İletişim kanallarınız (Mobil, Web, İş ortağı Portalı, vb.) için ürün veri kaynaklarınız farklı mı ?

SYNCGUIDE ÜRÜN TANITIM DOKUMANLARI

SYNCGUIDE ÜRÜN YÖNETİM SİSTEMİ (Türkçe)       SYNCGUIDE ÜRÜN YÖNETİM SİSTEMİ (İngilizce)      

SYNCGUIDE Bulut tabanlı Ürün Veri Yönetimi ve Senkronizasyonu

Perakendeciler ve tedarikçiler için ürün bilgilerinin anlaşılabilir ortak bir dil üzerinden paylaşılması ve merkezi yönetimine yardımcı olur.


Katalog Yönetimi


Katalog Yönetimi, ürün ve hizmet bilgilerinin merkezi konsolidasyonunu sağlar. Özelleştirilebilir katalog yapısı, kolayca tanımlanabilen ürün hiyerarşileri, kurallar ve ilişkili iş süreçleri ile uyarlanabilir bir yapıdadır.

Kaynak Sistem Entegrasyonu


Ürün açıklamaları, özellikleri, fiyatlandırma, hiyerarşileri, resimler ve diğer ilgili bilgilerin kaynağı (ERP, CRM,Excel, vb.) ile entegre bir şekilde her zaman güncel olmasını sağlar.

Veri Kalite Yönetimi


Veri kalite kuralları, tüm ürün verilerini doğrulamak, tutarlı hale getirmek ve sınıflandırmak için kullanılır. Sistem, kalite ve bütünlük kurallarına uymayan verileri tespit ederek kullanıcının düzeltici eylemine sunar.

Öz Nitelik Eşleştirme/Dönüştürme


Ürün öznitelik bilgilerinin(boyut, minimum sipariş miktarı, raf ömrü,vb.) kaynağında herhangi bir değişiklik yapmadan, farklı kanalların anlayabileceği uygun yapı için eşleştirilmesini, dönüştürülmesini gerçekleştirir.

Çoklu Kanal Ürün Yayınlama


İş ortağı özel kanal yapısına ilave olarak GS1 GDSN Veri havuzlarına, Mobil ortamlar ve web sitelerine ürün bilgilerinin yayınlanması için tek bir platformdur.

Değişiklik Yönetimi


Ürün yönetim sürecinin en zor alanlarından birisi olan ürün nitelik bilgilerindeki değişiklikler tarihsel olarak sistemde tutulur. Ürünün tüm yaşam döngüsü karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak izlenebilir durumdadır.

İçerik Zenginleştirme


Sistem, çoklu kanalın gerkeksinimlerine uygun bilgilerin ürün özelliklerine ahil edilmesine ilave olarak ürün yönetim süreci için zenginleştirici araçları içerir.

GS1 GDSN Entegre


GS1 GDSN standartlarına uygun olarak geliştirilmiş SYNCGUIDE, GS1 veri havuzları ile entegrasyona hazırdır.

Copyright © 2015 - All right reserved. Designed by CMOS technologies & Laverna Poslovne Tehnologije

Scroll to Top