Crotian

Zašto SYNCGUIDE?

Dijagrami na ovoj stranici ilustriraju proces razmjene matičnih podataka, kako unutar organizacije, tako i s vanjskim partnerima te ulogu centraliziranog sustava za upravljanje matičnim podacima.

Na prvom dijagramu vidimo da se podaci ažuriraju s raznih adresa unutar organizacije: ERP ustav, tablični kalkulatori, druge aplikacije... Uloga SYNCGUIDE sistema je da posluži kao virtualni repozitorij za pohranu tih podataka, na kojeg se zatim svi mogu pozvati, sigurni da gledaju ispravne, tj. istinite podatke.


SYNCGUIDE workflow omogućuje interakciju ljudi i IT sistema kako bi se automatizirali i unificirali poslovni procesi koji se oslanjaju na podatke o proizvodima.


Takve ažurirane informacije dostupne su zatim sistemima za podršku korisnicima, proizvodnim katalozima, e-commerce web portalima, upravi i poslovnim partnerima.

Copyright © 2015 - All right reserved. Designed by CMOS technologies & Laverna Poslovne Tehnologije

Scroll to Top